Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) 2019 yılı Fizibilite Desteği Programı ile yürütülen “Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsü” Fizibilite proje kapsamında 21 Ocak 2020 Salı günü İzmit Ramada Otelde, Doğu Marmara ABİGEM’ in proje yürütücülüğünde “İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı” gerçekleşmiştir.

Çalıştay kapsamında, “Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsü” Fizibilite Projesi ile ilgili katılımcılara yapılan saha çalışmalarında elde edilen veriler doğrultusunda nitelikli istihdam ihtiyacı ve teminindeki çözüm önerileri geniş kapsamlı şekilde aktarıldı. 

Çalıştay, dört oturumdan meydana gelerek, Nitelikli Eleman Özellikleri ve İşe Yerleştirme Süreçleri ile Yeni Mezunların Teorik-Uygulama Beceri ve Özellikleri, Sektörlere Göre Öncelikli Nitelikli Eleman İhtiyaçları, Gelecekte İhtiyaç Duyulacak Meslekler, İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Modeli Önerileri ile Mesleki Eğitim Süreci ve Paydaşların Rolleri başlıklarındaki görüşlere yer verildi.

Paylaş !